stoga ili s toga ili zbog toga

Kako se piše ispravno stoga ili s toga ili zbog toga? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik s toga, kao i stoga, samo u zavisnosti u kojoj situaciji. Osvrnimo se na pravopis da bismo saznali razliku između ova dva oblika. Prilog koji označava zbog toga piše se zajedno kao […]

nedaj se ili ne daj se

Kako se piše ispravno nedaj se ili ne daj se? U srpskom jeziku pravilno je napisati ne daj se odvojeno kao tri reči. Veoma je važno da se osvrnemo na pravopis u ovom trenutku, kako bismo saznali zašto je to tako. U srpskoj gramatici pravilno je da se rečca ne […]

sad ću ili saću

Jedna veoma česta nedoumica je kako se kaže pravilno sad ću ili saću? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oblik sad ću, koji se piše odvojeno kao dve reči. Pravopis je bio oštar i spreman za kritiku. Glagolski oblici ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će se nikada ne spajaju sa […]

sat i po ili sat ipo

Kako se piše pravilno sat i po ili sat ipo? U srpskom jeziku ispravno je sat i po odvojeno sa razmacima. Zašto je to tako otkriće nam, naravno uvek raspoložen za nedoumice, naš pravopis. Po je ovde u službi imenice i nije promenljiva, označava pola, tačnije polovinu i kao takva […]

svejedno ili sve jedno

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva i glasi kako se piše pravilno svejedno ili sve jedno? Isto tako interesantan je i odgovor na nju, a daće nam ga upravo srpski pravopis. U slučaju sve jedno te isto ispravno se piše odvojeno, a u svim ostalim slučajevima prilog koji pokazuje izbor između […]

na ruku ili naruku

Kako se piše pravilno na ruku ili naruku? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika podjednako, u zavisnosti od situacije. Pravopis nas je podsetio da kada pišemo spojeno naruku, govorimo o prilogu koji označava da je na primer išlo sve naruku nekome. Međutim kada je u pitanju imenica u […]

ne radi ili neradi

Kako se piše ispravno ne radi ili neradi? U srpskom jeziku pravilno je napisati ne radi, odvojeno kao dve reči. Objašnjenje zašto je to tako daće na upravo naš dobri pravopis koji je uvek spreman za saradnju. U gramatici srpskog jezika postoji pravilo koje se odnosi na glagole. Kada se […]

razmisliću ili razmisli ću

Glagoli nastavljaju svoju igru. Kako se piše pravilno razmisliću ili razmisli ću? Da bismo ispoštovali i pravopis i jezička načela napisaćemo razmisliću, spojeno, što je ujedno i jedino ispravno. U srpskom jeziku glagoli koji se završavaju na ti, kao što je to slučaj sa ovim glagolom razmisliti, piše se zajedno […]

reći ću ili rećiću

Nastavljamo u istom duhu zanimljivih nedoumica. Kako se piše pravilno reći ću ili rećiću? U srpskom jeziku ispravno je napisati reći ću odvojeno, kao dve reči. Ukoliko se osvrnemo na pravopis videćemo pravilo koje glasi da se glagoli koji se završavaju na ći u futuru I budućem vremenu pišu uvek […]

prekoputa ili preko puta

Kako se piše pravilno prekoputa ili preko puta? U srpskom jeziku dozvoljeno je koristiti oba oblika, samo treba obratiti pažnju kad se koji upotrebljava. Da bismo ispoštovali pravopis našeg jezika ukoliko se radi o prilogu koji označava nešto nasuprot, s druge strane reč ćemo napisati spojeno. Takođe postoje situacije u […]