prekoputa ili preko puta

Kako se piše pravilno prekoputa ili preko puta? U srpskom jeziku dozvoljeno je koristiti oba oblika, samo treba obratiti pažnju kad se koji upotrebljava.

Da bismo ispoštovali pravopis našeg jezika ukoliko se radi o prilogu koji označava nešto nasuprot, s druge strane reč ćemo napisati spojeno. Takođe postoje situacije u kojima je ispravno pisati je odvojeno kao dve reči, a to su slučajevi kad se reč put upotrebljava kao imenica. Pomenutu razliku najbolje će nam pokazati primeri ispod.

Primeri upotrebe

  • Mira živi prekoputa moje tetke.
  • Biciklom je prešla preko puta, a nije ni pogledala da li ima kola.
  • Košarkaški teren je tačno prekoputa naše kuće.

Leave A Comment?