na ruku ili naruku

Kako se piše pravilno na ruku ili naruku? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika podjednako, u zavisnosti od situacije.

Pravopis nas je podsetio da kada pišemo spojeno naruku, govorimo o prilogu koji označava da je na primer išlo sve naruku nekome. Međutim kada je u pitanju imenica u akuzativu piše se odvojeno. Kroz naredne primere biće nam jasnija primena ova dva oblika u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Nažalst ništa mi nije išlo naruku ove godine.
  • Stavi njegovu narukvicu na ruku, da vidi da je nosiš.
  • Miloš je Nini stavio bubu na ruku i ona se naljutila.

Leave A Comment?