helihopter ili helikopter

Često u srpskom jeziku možemo čuti nedoumicu kako se kaže ispravno helihopter ili helikopter? Pravilno je helikopter. Nema mnogo objašnjivanja u ovom primeru barem kada je naš pravopis u pitanju.

Reč helikopter potiče od grčkih reči heliks i steron, što u prevodu znači spirala i krilo. Možemo odmah preći na pripremljene primere kako bismo videli kako se piše data reč u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Helikopter je sleteo na proplanak među planinama.
  • Milan obožava da se igra sa helikopterom na daljinski.
  • Kupićemo Luki helikopter za rođendan.

Leave A Comment?