hoćemoli ili hoćemo li

Kako se piše pravilno hoćemoli ili hoćemo li? Glagoli uvek imaju spremne nedoumice kojim ćemo se pozabaviti. Tačan odgovor je hoćemo li. Ispravno je pisati reč odvojeno.

Pravopis je uvek voljan da nam pruži i dodatna objašnjenja. Pravilo glasi da se upitna rečca li uvek piše razdvojeno od glagola i moramo ga se pridržavati. Kroz lica glagol hteti u prezentu sa upitnom rečcom li izglada ovako: hoću li, hoćeš li, hoće li, hoćemo li, hoćete li, hoće li. Pogledajmo primere koji će nam približiti upotrebu ove reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Hoćemo li krenuti do četiri sata ili ne?
  • Hajde molim vas, hoćemo li pospremiti sobu!?
  • Hoćemo li mi započeti priredbu recitacijom?

Leave A Comment?