riječ ili rječ

Srpski jezik bogat i uvek zanimljiv za istraživanje. Kako se kaže pravilno riječ ili rječ? Da bismo ispoštovali ekavski izgovor ispravno je upotrebiti oblik riječ. Pravopis je bio raspoložen kao i uvek da nam da objašnjenje. Kada je ekavica u pitanju dugo e se čita i piše kao ije. Da […]

rješenje ili riješenje

Pred nama je zanimljiva nedoumica u kojoj trebamo odagnati kako se kaže ispravno rješenje ili riješenje? U srpskom jeziku ijekavski pravilno je koristiti oblik rješenje. Pravopis nije imao neko posebno pravilo osim da u srpskom rečniku jedino možemo naći spomenuti pravilni oblik. Pređimo sada na primere koji će nam pokazati […]

radio ili radijo

Kako se kaže ispravno u srpskom jeziku radio ili radijo? Pravilno je reći radio bez suglasnika j. Kada smo ustanovili kako je pravilno govoriti vreme je da pređemo na pravopis. Pravilo u srpskom jeziku je da se između samoglasnika i-o ne piše suglasnik j. Pridržavaćemo ga se naravno, a sad […]

razmisliću ili razmisli ću

Glagoli nastavljaju svoju igru. Kako se piše pravilno razmisliću ili razmisli ću? Da bismo ispoštovali i pravopis i jezička načela napisaćemo razmisliću, spojeno, što je ujedno i jedino ispravno. U srpskom jeziku glagoli koji se završavaju na ti, kao što je to slučaj sa ovim glagolom razmisliti, piše se zajedno […]

reći ću ili rećiću

Nastavljamo u istom duhu zanimljivih nedoumica. Kako se piše pravilno reći ću ili rećiću? U srpskom jeziku ispravno je napisati reći ću odvojeno, kao dve reči. Ukoliko se osvrnemo na pravopis videćemo pravilo koje glasi da se glagoli koji se završavaju na ći u futuru I budućem vremenu pišu uvek […]

remek delo ili remek-delo

Kako se piše ispravno remek delo ili remek-delo? U srpskom jeziku piše se pravilno remek-delo, sa crticom između dve reči koje su povezane. Kao i inače, zanima nas objašnjenje zašto je to tako. Pravopis našeg jezika bio je izričit i otkrio nam pravilo da se dve imenice koje su tradicionalno […]

reći ću mu ili rećiću mu

Kako se piše ispravno reći ću mu ili rećiću mu? U srpskom jeziku jedino pravilno je napisati reći ću mu, odvojeno kao tri reči. Pravopis je bio poprilično jasan kada su glagoli čiji se infinitive završava na ći u pitanju. Takvi glagoli u futuru se uvek pišu odvojeno. Podsetimo se […]

radićemo ili radi ćemo

Kako se piše ispravno radićemo ili radi ćemo? Postoji pravilo koje nam je naložio naš pravopis i moramo da poštovati. Ono će nas dovesti do toga da je pravilno napisati radićemo, spojeno kao jednu reč. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na ti uvek su bili posebno zanimljivi. Kod njih […]