uobičajeno ili u običajeno

Naredna nedoumica predstavila nam je sledeći pridev. Kako se piše pravilno uobičajeno ili u običajeno? U srpskom jeziku ispravno je napisati uobičajeno, spojeno kao jednu reč. Ukoliko se osvrnemo na pravopis podsetićemo se da je ovde reč o reči koja opisuje drugu i kao takva mora se pisati zajedno bez […]

uoči ili u oči

Kako se kaže to svi znamo, ali sada trebamo da odagnamo kako se piše pravilno uoči ili u oči? Ispravno je upotrebiti oba oblika samo u određenim situacijama. Pravopis će nam pomoći da vam što bliže objasnimo te razlike. Ukoliko se reč koristi kao prilog koji označava za vreme nečega […]

uostalom ili u ostalom

Kako se piše pravilno uostalom ili u ostalom? I pravopis i gramatika nam govore da se mogu koristiti oba oblika. Sada ćemo se samo podsetiti kad se koji od njih upotrebljava. Ukoliko se odnosi na prilog koji se odnosi na nešto što ima smisao već izgovorenog, tada se reč piše […]

uopšte ili u opšte

Pred nama je prilog koji predstavlja uglavnom, u celini i trebamo odagnati kako se piše pravilno uopšte ili u opšte? Pravopis nam se nasmešio i otkrio da je ispravno napisati uopšte spojeno, kao jednu reč. Postoji situacija u kojima se koristi i oblik u opšte, ali je jako retka. Ukoliko […]

umesto ili u mesto

Kako se piše pravilno prilog umesto ili u mesto? Postoje oblici u srpskom jeziku koji po akcentu deluju spojeno, a pišu se odvojeno, ali to sada nije slučaj. Ispravno je umesto, mada se u situacijama kada se doslovno misli na mesto koristi i oblik u mesto. Pravopis je bio jasan […]

ukoliko ili u koliko

Kako se piše pravilno reč koju svi često koristimo u izgovoru ukoliko ili u koliko? Da bismo ispoštovali sva pravila koja pravopis nalaže možem koristiti oba oblika, samo u zavisnosti u kojoj situaciji. Ukoliko se radi o prilogu koji označava ako reč je ispravno pisati spojeno, a u svim ostalim […]

uglavnom ili u glavnom

Srpski jezik zaista je bogat i veličanstven, a kao takav prepun nedoumica za rešavanje. Kako se piše pravilno reč uglavnom ili u glavnom? Ispravno je koristiti oba oblika u određenim situacijama. Konsultovali smo pravopis kako bismo došli do što jednostavnijeg rešenja. Reč ćemo pisati spojeno ukoliko je koristimo kao prilog […]

neudata ili ne udata

Gde god se nađu glagoli, u blizini su i  pridevi. Kako se piše pravilno neudata ili ne udata? Ispravno je napisati neudata spojeno kao jednu reč. Pravopis je bio voljan da nam da dodatna objašnjenja. Pridevi se od rečce ne ne pišu odvojeno. Ovde imamo pridev neudata koji opisuje reč, […]

ući ću ili ućiću

Glagoli nastavljaju da nam zadaju nedoumice. Kako se piše pravilno ući ću ili ućiću? Da bismo ispoštovali pravopis i gramatiku koristićemo obili ići ću. Ispravno je reč pisati odvojeno. Postoji pravilo u srpskom jeziku koje glasi ukoliko se infinitive glagova završava na -ći uvek ih pišemo razdvojeno od pomoćnog glagola […]

unapred ili u napred

Naredna nedoumica veoma je interesantna. Moramo odagnati kako se piše pravilno unapred ili u napred? U srpskom jeziku koriste se oba oblika, ali drugi samo u slučaju kada se konkretno misli na određenu stvar i tada se reč piše odvojeno. Da bismo ispoštovali pravopis kada govorimo o prilogu koji označava […]