reći ću ili rećiću

Nastavljamo u istom duhu zanimljivih nedoumica. Kako se piše pravilno reći ću ili rećiću? U srpskom jeziku ispravno je napisati reći ću odvojeno, kao dve reči.

Ukoliko se osvrnemo na pravopis videćemo pravilo koje glasi da se glagoli koji se završavaju na ći u futuru I budućem vremenu pišu uvek razdvojeno. Glagol reći menja se po licima reći ću, reći ćeš, reći će, reći ćemo, reći ćete i reći će. Možemo sada pogledati pripremljene primere koji nam pokazuju kako data reč izgleda u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Reći ću ti sve ukoliko se smiriš i sedneš.
  • Nevena reći ću ti još samo jednom to.
  • Reći ću im sve što žele da čuju, da bi što pre otišli.

Leave A Comment?