sveukupno ili sve ukupno

Kako se piše pravilno sveukupno ili sve ukupno? Da bismo bili gramatički i kulturološki ispravni korsitićemo oblik sveukupno, koji se piše spojeno kao jedna reč. Moramo se uvek oslanjati na pravopis i poštovati njegove odredbe. U našem jeziku jedino je ovo ispravno i toga ćemo se pridržavati. Primenu date reči […]

svuda ili svugde

Kako se kaže ispravno svuda ili svugde? Često koristimo oba oblika u izgovoru, ali nismo bili sigurni koji prilog je pravilan. U srpskom jeziku pravilno je upotrebiti i jedan i drugi oblik. Pravopis i gramatika nemaju ovde mnogo posla osim da nas podsete da su ovo sinonimi i da imaju […]

sutradan ili sutra dan

Interesantan nedoumica smeši nam se i očekuje brz odgovor. Kako se piše pravilno izraz sutradan ili sutra dan? Da bismo ispoštovali sva gramatička i jezička pravila koristićemo oblik sutradan, koji se piše spojeno. Pravopis nas je podsetio da je sutra ili sutradan prilog za dan posle današnjeg, a oblik sutra […]

s obzirom ili sobzirom

Kako se kaže prilog koji označava da se vodi računa o nečemu to već svi znamo, ali kako se piše pravilno s obzirom ili sobzirom. U srpskom jeziku jedino je ispravno koristiti oblik s obzirom, odvojeno. Mnogi od nas pomislili su na apostrof, ali nas je pravopis demantovao. Apostrof se […]

s nama ili sa nama

Kako se kaže pravilno s nama ili sa nama? U srpskom jeziku može se koristiti oba oblika podjednako. Pravopis je samo želeo da nas podseti na jednu stvar. Ukoliko se opredelimo na oblik s nama, bilo bi poželjno upotrebiti i apostrof iz tih razloga preporučljivije je koristiti oblik sa nama. […]

s njom ili sa njom

Udružili se predlog i zamenica i doneli nam novu nedoumicu. Kako se kaže pravilno s njom ili sa njom? Ispravna su oba oblika, ali primarni je sa njom i u srpski pravopis je svako njemu više naklonjen. Kada izgovaramo ovu reč izgleda kao da su reči srasle i izgovaraju se […]

smijer ili smjer

Naredna nedoumice tiče se ijekavice. Kako se kaže ispravno smijer ili smjer ? U srspkom rečniku naći ćemo jedino oblik smjer, kao pravilan. Da bismo bili sigurni kako se piše pravilno pozvali smo pravopis. Ovde je reč o sistemskom izuzetku kada je ijekavica u pitanju. Primenu ove reči u direktnom […]

smiješno ili smješno

Kako se kaže pravilno smiješno ili smješno? Ispravno je reći smiješno. U rečniku i ijekavici jedino je ovaj oblik dozvoljen. Da bi pravopis i gramatika bili zadovoljni mi ćemo poštovati pravila da kada su slogovi dugi pišu se i čitaju ije. Naredni primeri će nam pokazati kako se piše pravilno […]

smislićemo ili smisli ćemo

Sledeću nedoumicu opet su nam postavili, uvek interesantni, glagoli. Kako se piše ispravno smislićemo ili smisli ćemo? Pravilno je smislićemo. Reč se piše spojeno kao jedna reč. Kada se osvrnemo na pravopis čekaće nas jedno važno i dobro znano pravilo. Glagoli koji se u infinitive završavaju na ti, kao što […]

shvati ili svati

Kako se kaže pravilno shvati ili svati? Po svim gramatičkim i jezičkim pravilima ispravno je koristiti oblik shvati. Pravopis je naravno bio raspoložen da podeli sa nama još neke detalje u vezi ove nedoumice. Ovde je reč o glagolu shvatiti, koji se po licima menja ja shvatam, ti shvataš, oni […]