hvaliti ili faliti

Pred nama je zanimljiva nedoumica. Često koristitmo datu reč, a sada moramo rešiti kako se kaže pravilno hvaliti ili faliti? U srpskom jeziku ispravno je hvaliti.

Pravopis je bio jasan da je ovde reč o glagolu hvaliti, koji se koristi kada se nekom udeljuju komplimenti. Glagol faliti, pak ima značenje nedostajanja nečega. Pogledajmo primere kako bi nam bilo jasno kako se piše koji glagol i kada.

Primeri upotrebe

  • Ako budemo vredi Maja će nas hvaliti kod šefa.
  • Milan uvek hvali Jovana, zato što je dobar đak.
  • Fali nam još jedna sličica da popunimo ceo album.

Leave A Comment?