sad ću ili saću

Jedna veoma česta nedoumica je kako se kaže pravilno sad ću ili saću? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oblik sad ću, koji se piše odvojeno kao dve reči.

Pravopis je bio oštar i spreman za kritiku. Glagolski oblici ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će se nikada ne spajaju sa predlozima u našem jeziku. Ukoliko se osvrnemo na oblik saću suočićemo se sa njim tek kada imanicu saće promenimo kroz padeže. Pogledajmo primere koji će nam pokazati kako se piše data reč.

Primeri korišćenja date reči

  • Sad ću ti doneti sve tvoje knjige.
  • Nikola možeš da ideš, sad ću malo odmoriti od učenja.
  • Sad ću videti koliko si ozbiljan po pitanju matematike.

Leave A Comment?