ne smem ili nesmem

Kako se piše ispravno ne smem ili nesmem ? U srpskom jeziku jedino je pravilno napisati ne smem odvojeno, kao dve reči. Pravopis će nam pojasniti zbog čega je to tako. U gramatici je opšte poznato pravilo da se rečca ne piše razdvojeno od glagola, osim u slučajevima nisam, nemam, […]

ne boj se ili neboj se

Sledeća nedoumica glasi kako se piše ispravno ne boj se ili neboj se. U srpskom jeziku jedini pravilni oblik je ne boj se. Dakle, pravilno je odvojeno sve tri reči napisati. Pravopis nas je podsetio na to da se rečca ne piše odvojeno od svih glagola osim u slučajevima neću, […]

nedaj se ili ne daj se

Kako se piše ispravno nedaj se ili ne daj se? U srpskom jeziku pravilno je napisati ne daj se odvojeno kao tri reči. Veoma je važno da se osvrnemo na pravopis u ovom trenutku, kako bismo saznali zašto je to tako. U srpskoj gramatici pravilno je da se rečca ne […]

na ruku ili naruku

Kako se piše pravilno na ruku ili naruku? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika podjednako, u zavisnosti od situacije. Pravopis nas je podsetio da kada pišemo spojeno naruku, govorimo o prilogu koji označava da je na primer išlo sve naruku nekome. Međutim kada je u pitanju imenica u […]

ne radi ili neradi

Kako se piše ispravno ne radi ili neradi? U srpskom jeziku pravilno je napisati ne radi, odvojeno kao dve reči. Objašnjenje zašto je to tako daće na upravo naš dobri pravopis koji je uvek spreman za saradnju. U gramatici srpskog jezika postoji pravilo koje se odnosi na glagole. Kada se […]

ovaj put ili ovog puta ili ovoga puta

Sledeće izraze koji nam stvaraju nedoumicu svi često upotrebljavamo, a sada moramo odagnati kako se kaže ispravno ovaj put ili ovog puta ili ovoga puta. U srpskom jeziku pravilno je upotrebiti sva tri oblika. Moramo se osvrnuti i na pravopis kako bismo bili sigurni i kako se piše ova reč. […]

ne plaćeni ili neplaćeni

Sledeća nedoumica rešila je da malo glagoli odmore, te je pozvala u igru prideve. Kako se piše pravilno ne plaćeni ili neplaćeni? U srpskom jeziku ispravno je napisati neplaćeni, spojeno. Ista stvar je i sa neplaćena ili neplaćeno. Kada se radi o rečci ne koje je u družbi sa pridevom […]

neozbiljno ili ne ozbiljno

Kako se piše pravilno reč koju svi često spominjemo neozbiljno ili ne ozbiljno? Ovde je takođe reč o opisnom pridevu i ispravno je napisati spojeno neozbiljno. Zašto je ovaj oblik dozvoljen reći će nam naredni redovi, nakon što se konusltujemo sa pojedinim pravilima. Pravopis je uvek spreman i oran za […]

neoženjen ili ne oženjen

Svi koristimo datu reč, a sada treba da odagnamo kako se piše pravilno neoženjen ili ne oženjen. U srpskom jeziku, da bi se ispoštovala sva gramatička pravila, ispravno je napisati neoženjen, spojeno bez razmaka. Moramo se osvrnuti na srpski pravopis koji je bio izričit kada su određena pravila u pitanju, […]

ovde ili ovdje

Kako se kaže pravilno ovde ili ovdje? Srpski jezik veoma je bogat i šarenolik, prepun nedoumica koje vešto rešavamo. Ispravno je i jedno i drugo. Pravopis je kao i uvek raspoložen za davanje objašnjenja, te nas je  podsetio da je ovde reč o ijekavici i ekavici, te na taj način […]