upravu ili u pravu

Kako se piše pravilno upravu ili u pravu? Ispravno je u pravu. Ova reč u srpskom jeziku se i izgovara i piše odvojeno. Pravopis nas je uputio na detalje ovog pravila. Dobro znano pravilo je da prilog u, kada se nađe u društvu imenica, piše se rastaljeno. Kako je i […]

ustvari ili u stvari?

Kako se piše pravilno ustvari ili u stvari? Postoje mnoge reči koje spojimo akcentom kada ih izgovaramo, ali pišu se odvojeno, što je i u ovoj nedoumici slučaj. Ispravno je napisati u stvari. Pravopis je naložio da se priloški izrazi uvek pišu rastavljeno. Prilog u plus imenice, kao što je […]

u pitanju ili upitanju

Mnogi od nas koriste izraz u pitanju, ali sada moramo odagnati kako se piše pravilno. Ako poslušamo pravopis i gramatiku srpskog jezika, doći ćemo do zaključka da se ispravno napisati u pitanju, odvojeno. Ova reč piše se rastavljeno, jer se radi o prilogu u i imenici pitanje, te se kao […]

u redu ili uredu

Kako se piše pravilno u redu ili uredu? U srpskom jeziku postoji pravilo padežne destrukcije plus lokativ, koja je upravop ovde izvršena. Ispravno je u redu, odvojeno. Pozvaćemo i pravopis kako bi nam je sve detalje objasnio. Predlog u je u ovom slučaju u društvu imenice red koja se nalazi […]

takoreći ili tako reći

Često u izgovoru koristimo izraz takoreći koji znači moglo bi se reći, ali da li znamo kako se piše pravilno? U srpskom jeziku ispravno je napisati zajedno kao jednu reč, bez razmaka. Međutim, kao i u mnogim situacijama kada je pravopis u pitanju i ovde imamo odstupanje. U situaciji kada […]

sutradan ili sutra dan

Interesantan nedoumica smeši nam se i očekuje brz odgovor. Kako se piše pravilno izraz sutradan ili sutra dan? Da bismo ispoštovali sva gramatička i jezička pravila koristićemo oblik sutradan, koji se piše spojeno. Pravopis nas je podsetio da je sutra ili sutradan prilog za dan posle današnjeg, a oblik sutra […]

s obzirom ili sobzirom

Kako se kaže prilog koji označava da se vodi računa o nečemu to već svi znamo, ali kako se piše pravilno s obzirom ili sobzirom. U srpskom jeziku jedino je ispravno koristiti oblik s obzirom, odvojeno. Mnogi od nas pomislili su na apostrof, ali nas je pravopis demantovao. Apostrof se […]

ne boj se ili neboj se

Sledeća nedoumica glasi kako se piše ispravno ne boj se ili neboj se. U srpskom jeziku jedini pravilni oblik je ne boj se. Dakle, pravilno je odvojeno sve tri reči napisati. Pravopis nas je podsetio na to da se rečca ne piše odvojeno od svih glagola osim u slučajevima neću, […]

snaćiću se ili snaći ću se

Kako se piše pravilno snaćiću se ili snaći ću se? Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku napisaćemo snaći ću se, kao jedini ispravni oblik ove nedoumice. Glagoli koji se u infinitive završavaju na ći, kao što je snaći, pišu se odvojeno od pomoćnog glagola hteti, a zamenica se takođe […]

štošta ili što šta

Sledeća nedoumica glasi kako se piše pravilno štošta ili što šta? Ispravno je koristiti oba oblika, ali samo biti oprezan kada i u kojoj situaciji. Pravopis srpskog jezika nalaže da ukoliko se radi o prilogu koji se odnosi na mnogo toga neodređenog reč trebamo napisati spojeno štošta, ali ukoliko se […]