Alkotest ili alko-test

Listajući srpski pravopis naišli smo na još jedan zanimjiv zadatak. Treba da odagnamo nedoumicu kako se kaže alkotest ili alko-test. Da li se koristi crtica ili samo razmak ili ova reč pak ide spojeno? Jedino ispravno rešenje je da se reč alko-test piše sa crticom. Prefiks je nastao od osnovice […]