Kako se piše patrijarh

Sledeća nedoumica je veoma zanimljiva, jer je došlo do sukoba u verskim i gramatičkim načelima. Kako se piše pravilno reč patrijah, da li velikim ili malim slovom. Gramatički ispravno je napisati patrijah, malim slovom. Pravopis srpskog jezika nalaže da titule bilo kog karaktera zahtevaju samo malo slovo, osim u slučajevima […]

punoletstvo ili punolestvo

Kako se kaže ispravno punoletstvo ili punolestvo? U Matičnom rečniku srpskog jezika nalazi se samo oblik punoletstvo, kao jedino ispravno rešenje ove nedoumice. Pravopis nije ima mnogo posla da nam daje objašnjenja, jer se ovde radi samo o pravilnosti i jezičkim načelima, ne postoji nikakva glasovna promena u reči. Pogledajmo […]

prekoputa ili preko puta

Kako se piše pravilno prekoputa ili preko puta? U srpskom jeziku dozvoljeno je koristiti oba oblika, samo treba obratiti pažnju kad se koji upotrebljava. Da bismo ispoštovali pravopis našeg jezika ukoliko se radi o prilogu koji označava nešto nasuprot, s druge strane reč ćemo napisati spojeno. Takođe postoje situacije u […]

Predsednik ili pretsednik

Kako se kaže pravilno predsednik ili pretsednik. Ukoliko ne želimo da pogrešimo ni gramatički ni jezički koristićemo oblik predsednik, jer je to jedino ispravno. Ustanovili smo šta je tačno kada je izgovor u pitanju, a sad prelazimo na pravopis. Reč predsednik predstavlja titulu, koja je inače zajednička imenica i zahteva […]

punomoć ili punomoćje ili ovlašćenje

Pred nama je veoma zanimljiva nedoumica. Kako se kaže ispravno punomoć ili punomoćje ili ovlašćenje? Sigurno ste čuli i upotrebljavali datu reč, a da niste ni pomislili kako se piše pravilno. Ispravno je punomoćje i ovlašćenje. Pravopis nam je jednostavno dao primer koji nam objašnjava ujedno i ispravnost upotrebe, a […]

ponekad ili po nekad

Kako se piše ispravno ponekad ili po nekad? Da bismo ispoštovali srpski jezik i njegovu gramatiku, napisaćemo po nekad, spojeno, jer je to jedino pravilno. Pravopis je bio voljan opet da nam pomogne, ali ovaj put nije ima mnogo posla. Samo nas je podsetio da se ovde radi o prilogu […]

pod hitno ili podhitno

Kako se piše pravilno pod hitno ili podhitno? Većina nas sigurno je nekolicinu puta upotrebila ovu reč, a kada je trebamo zapisati nastaje nedoumica. U srpkom jeziku ispravno je napsiati pod hitno, odvojeno kao dve reči. Tragajući za konkretnim objašnjenjem dođosmo do zaključka koji nam je izveo naš pravopis, a […]

po malo ili pomalo

Kako se piše pravilo po malo ili pomalo? Često se u izgovoru susrećemo sa ovom rečju, a malo ko je siguran kako se ona zapravo piše. U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika. Pravopis nam je, naravno, objasnio zašto je to tako. Ukoliko se ova reč koristi kao prilog […]

pjesma ili pijesma

Kako se kaže pravilno pjesma ili pijesma? Ovde je reč o ijekavici i pravilno je koristiti oblik pjesma. Nema velike dileme i kada je srpski pravopis u pitanju samo je potrebno ispoštovati pravilo koje je zapisano u srpskom rečniku. Nema dodatnih jezičkih i gramatičkih promena, tako da možemo odmah preći […]

pijo ili pio

Jedna od čestih dilema u srpskom jeziku je kako se kaže pravilno pijo ili pio. Naravno, ispravno je pio bez j. Pravopis kao i uvek, raspoložen za razjašnjavanje nedoumica kratko se oglasio. U srpskom jeziku postoji pravilo koje glasi da se između samoglasnika i-o ne piše nikad j. Pravila su […]