hijerarhija ili hijararhija

Kako se kaže pravilno hijerarhija ili hijararhija? Teška za izgovor, ali ne toliko komplikovana kada je pravopis u pitanju. U srpskom jeziku ispravno je reći hijerarhija.

Nema mnogo gramatičkih pravila u ovoj nedoumici. Moramo samo obratiti pažnju na poreklo ove reči koja dolazi od složene grčke reči hierarchia, koja u prevodu znači svet i vladati. Pogledajmo primere koji će nas uputiti na to kako se piše ova reč.

Primeri upotrebe

  • Ovde kod vas vlada prava hijerarhija.
  • Možeš li mi objasniti šta znači hijerarhija?
  • Moramo poznavati hijerarhiju nadležnih organa.

Leave A Comment?