hemijska ili hemiska

Kako se kaže ispravno hemijska ili hemiska? Pravilno je u srpskom jeziku reći hemijska. Moramo se osvrnuti na pravopis i gramatiku u svakom slučaju, iako često u razgovoru koristimo istu.

Pravilo je da se osnova ne može menajti kada je u pitanju tvorba reči. Ova reč nastala je od reči hemija i kao takva mora se pisati sa slovom j. Pogledajmo primere kako bismo videli kako se piše data reč u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Hemijska olovka mi se pokvarila, moram uzeti drugu.
  • Ova hemijska reakcija je veoma opasna, pazite se.
  • Ko ume da reši ovu hemijsku jednačinu?

Leave A Comment?