Bliznakinje ili blizankinje

U srpskom jeziku mnogo puta nailazimo na neka pravila koja nama nisu možda baš logična, ali ih se moramo pridržavati. Bila sam prisutna kada se nekolicina njih raspravljala kako se kaže pravilno bliznakinje ili blizankinje. Ostavićemo logiku po strani i osvrnuti se na pravopis. Pravilno je koristiti oba oblika, u […]

Bliski istok ili bliski istok

Ukoliko dođete u dilemu kako se kaže pravilno Bliski istok ili bliski istok, tu smo mi da zajedno rešimo sve nedoumice. Što se izgovora tiče tu nema mnogo pitanja, ali kada je pravopis u pitanju postoje određena pravila. Kako se piše ispravno Bliski istok ili bliski istok Kada pišemo neki […]

Bjelo ili bijelo

Kada je pravopis i pravilan izgovor u pitanju verovatno je svako čuo za ekavski i ijekavski izgovor. Otuda nam dolazi i pitanje kako se kaže ispravno bjelo i bijelo. Ekavski je beo, a ijekavski je bijelo, te je tačan odgovor na pitanje koje nas mori je bijelo. Kako se piše […]

Bicikl ili biciklo

Još uvek smo na putu rešavanja gramatičkih nedoumica. Srpski jezik kao veoma složen i bogat ima zaista dosta posla za nas. Sada nam donosi pitanje kako se kaže pravilno bicikl ili biciklo. Imenice, kao veoma bitan pojam u našoj gramatici pomoćiće nam da dođemo do rešenja. Pravilno je reći bicikl, […]

Bio ili bijo

Veoma česta nedoumica u srpskom jeziku pisanje slova j u pojedinim primerima. Na pitanje kako se kaže bio ili bijo, odgovor verovatno većina vas zna, ali nas zanima gramatičko objašnjenje. Pravilno je reći bio, jer se slovo j ne piše ukoliko je ispred njega volak i, a iza njega vokal […]

Voleo bih ili voleo bi

Trudeći se da svaku nedoumicu pravilno rešimo naišli smo na sledeće pitanje. Kako se kaže voleo bih ili voleo bi? Ovde govorimo o aoristu glagola biti, koji se druži sa radnim glagolom. Postoji jedno jedino pravilo za pronalazak rešenja i da bismo ispoštovali pravopis moramo ga se pridržavati. Pravilno je […]

Ne bih ili ne bi

Prelep i veoma bogat srpski jezik ima još mnogo nedoumica za nas. Jedna od njih je i kako se kaže ja ne bih ili ne bi. Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno reći ne bih. Zašto je to tako i da li se u svim situacijama koristi taj oblik […]

Biste ili bi ste

Slažemo slagalicu naše gramatike i dalje, ali uvek naiđemo na oblike koji nas zbunjuju. Slično je i sa pitanjem kako se kaže ispravno biste ili bi ste. Ovde govorimo o aoristu glagola biti u drugom licu množine, a u tom slučaju pravopis nalaže da je jedino pravilno reći biste. Jedini […]

Barkod ili bar-kod

Postavlja nam se pitanje sa kojim su se mnogi od nas susretali, a to je kako se kaže barkod ili bar kod? Pravopis srpskog jezika naleže da je jedino pravilno bar-kod, sa crticom između reči. Kako se piše ispravno barkod ili bar-kod Kako bi naše pisanje bilo gramatički ispravno moramo […]

Bi ili bih

Kada  je srpski pravopis u pitanju sigurno ste čuli za aorist. Aorist je prošlo svršeno vreme i predstavlja radnju koja se desila u prošlosti nakon neke druge radnje. Ova definicija bitna je, jer će nam sledeću nedoumicu zadati upravo aorist glagola biti. Kako se  kaže ja bi ili bih. Pravilno […]