Biste ili bi ste

Slažemo slagalicu naše gramatike i dalje, ali uvek naiđemo na oblike koji nas zbunjuju. Slično je i sa pitanjem kako se kaže ispravno biste ili bi ste. Ovde govorimo o aoristu glagola biti u drugom licu množine, a u tom slučaju pravopis nalaže da je jedino pravilno reći biste. Jedini izuzetak može biti situacija kada se zamenica množine vi upotrebljava uz bezlični glagol.

Kako se piše pravilno biste ili bi ste

Ukoliko u pisanom tekstu naiđemo na ovaj oblik glagola pravilno je da ga napišemo spojeno kao jednu reč. Takođe moramo napomenuti da se reč bismo uvek piše malim slovima, kako nalažu gramatička pravila. Da bi shvatili pravopis u potpunosti najbolje je da se osvrnemo na konkretne primere.

Primeri upotrebe

  • Da li biste došli kod nas na ručak sutra?
  • Želeli bismo da upišemo dete na fakultet primenjenih umetnosti.
  • Mi bismo sutra došli kod vas, ukoliko ste kod kuće.

Leave A Comment?