vrapci ili vrabci

U našoj narednoj nedoumici našla se prava zbrka gramatičkih pravila. Govorimo o reči vrabac, koja kada je menjamo po padežima i licima ima različite promene. Nas sada interesuje kako se kaže pravilno vrapci ili vrabci. U množini pravilno je reći vrapci. Kako se piše ispravno vrapci ili vrabci Pravopis našeg […]

vodka ili votka

Postoje mnoge reči koje su slične po izgovoru, a drugačije u pisanju jedna od drugih. Mnoštvo jezika, mnoštvo reči, te samim tim i jako puno pravila koje moramo poštovati. Kako se kaže ispravno vodka ili votka? U srpskom jeziku jedino pravilno je votka. Kako se piše pravilno vodka ili votka […]

vladiki ili vladici

U bogatom srpskom jeziku padeži su ti koji vode glavnu reč. Kao do sad, pomoći će nam u rešavanju sledećeg zadatka. Kako se kaže pravilno vladiki ili vladici. Gramatički je pravilan samo drugi oblik, vladici. Kako se piše vladiki ili vladici Da bismo ispoštovali pravopis našeg jezika do kraja ispravno […]

viši ili višlji

Pridevi su takođe veoma interesantni za rešavanje nedoumica. Pred nama je dilema kako se kaže viši ili višlji. Pravilno je reći viši, jer je to komparativ od prideva visok, a kako se piše otkriće nam sledeći redovi. Kako se piše ispravno viši ili višlji Pravopis srpskog jezika uvek ima nova […]

videti ili vide ti

Pred nama je jedna nedoumica koja nam neće zadati prevelike muke. Sada znamo kako se kaže, potrebno je da saznamo kako se piše pravilno reč videti ili vide ti. Kako se piše ispravno videti ili vide ti Pravopis našeg bogatog jezika u ovom slučaju nije zadao težak zadatak. Trenutno govorimo […]

videobim ili video-bim

Veličanstveni srpski jezik, tako zanimljiv i tajnovit, zadao nam je još jedno pitanje kada je u pitnaju pravilno pisanje. Sada trebamo da odagnamo kako se piše tačno videobim spojeno ili video-bim sa crticom između. Odgovor ćemo pronaći u narednim redovima. Kako se piše ispravno videobim ili video-bim Kada je u […]

vi ćete ili vićete

Večita dilema u srpskom jeziku je kada se određene reči pišu odvojeno. Pred nama je zadatak da odagnamo kako se pravilno piše vi ćete ili vićete, odvojeno ili spojeno? Kako se piše ispravno vi ćete ili vićete Pravopis srpskog jezika vrlo je izričit i jasan kada je glagol hteti u […]

vizit karta ili vizitkarta

Navikli smo već na razne zanimljivosti na koje nailazimo rešavajući jezičke nedoumice. Sada ne trebamo da odagnamo kako se kaže određena reč, već kako ju je pravilno napisati. Kako se piše ispravno vizit karta ili vizitkarta Pravopis srpskog jezika nalaže da je jedino pravilno napisati vizitkarta, spojeno kao jednu reč. […]

v.d. direktor ili vd direktor

Skraćenice su uvek predstavljale interesantnu stanicu kada je pravopis u pitanju. Putujući kroz jezičke nedoumice dođosmo do pitanja kako se kaže ispravno v.d. direktor ili vd direktor. Tačan odgovor je v.d. direktor, ali kada je u pitanju pisanje mora se na određene stvari obratiti pažnja. Kako se piše pravilno v.d. […]