bez obzira ili bezobzira

Većina nas koristi često ovaj izraz i znamo kako se kaže, ali sada trebamo otkriti kako se piše pravilno bez obzira ili bezobzira. U srpskom jeziku ispravno je napisati bez obzira, odvojeno kao dve reči. Pravopis je uvek raspoložen da nam pokloni i dodatna objašnjenja. Predlog bez i imenica uvek […]

Bulevar ili bulevar

Jedne od vrlo zanimljivih za diskusiju u našoj gramatici su svakako vlastite imenice. One nam stalno nameću pitanja kako se pišu određene reči. Došli smo do reči bulevar i trebamo odagneti da li se piše velikim ili malim slovom. Kako se piše pravilno Bulevar ili bulevar Pravopis srpskog jezika nalaže […]

Budzašto ili bud zašto

Nastavljamo dalje da rešavanjem gramatičkih nedoumica. Dođosmo do pitanja kako se kaže budzašto ili bud zašto. Ovu reč inače koristimo kada želimo da istaknemo da je nešto veoma jeftino. Ona spada u priloge te se prefiks spaja sa osnovicom i dolazimo do toga da je pravilno budzašto. Kako se piše […]

Bubamara ili buba mara

Pravopis srpskog jezika ume da bude veoma zanimljivog karaktera. Mnoštvo pravila se prepliće i čini nas sve veštijima. Svi znamo kako se kaže bubamara, ali nisu svi baš sigurni kako ćemo je pravilno napisati. Kako se piše ispravno bubamara ili buba mara Ovde govorimo o složenici koja je nastala od […]

Brže-bolje ili bržebolje

U bogatom srpskom jeziku postoje i simetrične veze, za koje mnogi možda nisu ni čuli. No, kada naiđemo na njih za sobom ćemo poneti i nekolicinu pravila. Kako se kaže pravilno to smo već ustanovili, ali kako se pravilno piše reč brže-bolje ili bržebolje, otkriće nam naredni tekst. Kako se […]

Bosanka ili bosanka

Uvek nam je nedoumice stvarala gramatika koja ima veze sa teritorijalnom pripadnošću, tačnije sa imenima stanovnika. Kako se kaže za ženskog žitelja Bosne? Ovo pitanje je veoma često, a tačan odgovor na to je Bosanka. Sada nam nadolazi nova dilema da li se piše malim ili velikim slovom. Kako se […]

Božiji ili božji

Naredna nedoumica postavlja nam pitanje kako se kaže božiji ili božji? Što se tiče srpskog jezika pravilno je koristiti oba oblika, ali u verskim tekstovima više je zastupljen oblik bez i, božji. Kako se ispravno piše božji ili božiji Pravopis srpskog jezika striktno ostavlja pravilo da je ispravno koristiti oba […]

Bogatstvo ili bogastvo

Postoje određena pravila u srpskom jeziku kojih se jednostavno moramo pridržavati, ako za njih ne postoje konkretne definicije. Na pitanje kako se kaže bogatstvo ili bogastvo, odgovor nije ni malo jednostavan. No, da bismo ispoštovali pravila koja na nameće pravopis, moramo pravilno reći bogatstvo. Kako se piše ispravno bogatstvo ili […]

Bonbone ili bombone

Nastavljamo dalje neše rešavanje nedoumica. Sada nam se postavlja pitanje kako se kaže bonbone ili bombone. Ova zbunjujuća reč nastala je od reči bonbon, što u prevodu znači nešto dobro. U srpskom jeziku pravilno je reći bombone, jer se ovaj slatkiš susreo sa glasovnom promenom jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kako […]

Boga mi ili bogami

Kada se čovek zaklinje često ne zna važna pravila kod pisanja pojedinih zakletvi. Ukoliko se date u razmišljanje kako se kaže Boga mi ili bogami, dilema neće dugo potrajati. Najpravilnije je Bogami, spojeno kao jedna reč. Kod pisanje ove reči takođe treba obratiti pažnju na neke stvari. Kako se piše […]