Bicikl ili biciklo

Još uvek smo na putu rešavanja gramatičkih nedoumica. Srpski jezik kao veoma složen i bogat ima zaista dosta posla za nas. Sada nam donosi pitanje kako se kaže pravilno bicikl ili biciklo. Imenice, kao veoma bitan pojam u našoj gramatici pomoćiće nam da dođemo do rešenja. Pravilno je reći bicikl, jer je to imenica koja je u muškom rodu i nepravilan je bilo koji drugi oblik.

Kako se piše ispravno bicikl ili biciklo

Kada je srpski pravopis u pitanju postoje mnoga pravila kojih se moramo pridrzavati, a jedno od osnovnih je da se zajedničke imenice uvek pišu malim slovom. Tako dolazimo do toga da je jedino pravilno napisati reč bicikl malim slovom, osim ukoliko se ne nalazi na početku rečenice, kada je veliko slovo obavezno.

Primeri upotrebe

  • Nikola će za svoj peti rođendan dobiti bicikl.
  • Moj bicikl je već star i prerastao sam ga.
  • Tata, da li mi možeš kupiti novi bicikl?

Leave A Comment?