Bio ili bijo

Veoma česta nedoumica u srpskom jeziku pisanje slova j u pojedinim primerima. Na pitanje kako se kaže bio ili bijo, odgovor verovatno većina vas zna, ali nas zanima gramatičko objašnjenje. Pravilno je reći bio, jer se slovo j ne piše ukoliko je ispred njega volak i, a iza njega vokal o.

Kako se piše ispravno bio ili bijo

Kada je pravopis srpskog jezika u pitanju, ustanovili smo da je jedino pravilno napisati bio, bez slova j između i-o. Ova reč je glagol koji se piše spojeno i uvek malim slovom. Ukoliko se reč bio nađe na početku rečenice imamo zadatak, naravno, da je napišemo velikim slovom. Primeri iz diretnog teksta će nam najbolje pojasniti ova pravila.

Primeri upotrebe

  • Miloš nije bio juče sa nama u parku.
  • Nisam bio kod bake na selu jako dugo.
  • Da li je Aca onomad bio na Durmitoru sa Majom?

Leave A Comment?