bez obzira ili bezobzira

Većina nas koristi često ovaj izraz i znamo kako se kaže, ali sada trebamo otkriti kako se piše pravilno bez obzira ili bezobzira. U srpskom jeziku ispravno je napisati bez obzira, odvojeno kao dve reči. Pravopis je uvek raspoložen da nam pokloni i dodatna objašnjenja. Predlog bez i imenica uvek […]

da izvinite ili da izvinete

Srpski jezik veoma je moćan i bogat morate priznati. Kao takav može se izučavati bez granica, te naiđosmo na sledeću nedoumicu. Kako se kaže tačno da izvinite ili da izvinete? Po svim gramatičkim i jezičkim pravilima ispravno je reći da izvinite. Kako se piše ispravno da izvinite ili da izvinete […]

al’ ili ali

Divan srpski jezik ima za nas još jednu nedoumicu.  Kako se kaže al’ ili ali pitanje je sad? Po gramatičkim pravilima ispravno je reći i jednu i drugu reč, ali se mora obratiti pažnja na njihovo pisanje. Kako se piše ispravno al’ ili ali Pravopis srpskog jezika krije takođe i […]

ajao ili a jao

Pravopis srpskog jezika izričit je u jednom pravilu, a to je da se uzvici pišu spojeno kao jedne reči. Sada trebamo odgovoriti na pitanje kako je pravilno napisati uzvik ajao spojeno ili a jao odvojeno kao dve reči. Kako se piše ispravno ajao ili a jao Ukoliko u pisanom tekstu […]

ajoj ili a joj

Pred nama je jedna interesantna nedoumica. U pitanju je uzvik, za koji nismo baš sigurni kako se piše. Svi znamo kako se kaže uzvik ajoj, ali da li je pravilno pisati ga odvojeno a joj ili spojeno ajoj, otkrićemo u narednim redovima. Kako se piše pravilno ajoj ili a joj […]

vrapci ili vrabci

U našoj narednoj nedoumici našla se prava zbrka gramatičkih pravila. Govorimo o reči vrabac, koja kada je menjamo po padežima i licima ima različite promene. Nas sada interesuje kako se kaže pravilno vrapci ili vrabci. U množini pravilno je reći vrapci. Kako se piše ispravno vrapci ili vrabci Pravopis našeg […]

vodka ili votka

Postoje mnoge reči koje su slične po izgovoru, a drugačije u pisanju jedna od drugih. Mnoštvo jezika, mnoštvo reči, te samim tim i jako puno pravila koje moramo poštovati. Kako se kaže ispravno vodka ili votka? U srpskom jeziku jedino pravilno je votka. Kako se piše pravilno vodka ili votka […]

vladiki ili vladici

U bogatom srpskom jeziku padeži su ti koji vode glavnu reč. Kao do sad, pomoći će nam u rešavanju sledećeg zadatka. Kako se kaže pravilno vladiki ili vladici. Gramatički je pravilan samo drugi oblik, vladici. Kako se piše vladiki ili vladici Da bismo ispoštovali pravopis našeg jezika do kraja ispravno […]

viši ili višlji

Pridevi su takođe veoma interesantni za rešavanje nedoumica. Pred nama je dilema kako se kaže viši ili višlji. Pravilno je reći viši, jer je to komparativ od prideva visok, a kako se piše otkriće nam sledeći redovi. Kako se piše ispravno viši ili višlji Pravopis srpskog jezika uvek ima nova […]