ZOO vrt ili zoo-vrt

Nikada nije dosta zanimljivih zadataka, zato nastavljamo dalje. Znamo kako se kaže, ali sada se moramo fokusirati na to kako se piše pravilno ZOO vrt ili zoo-vrt. Pravopis nam je sva pravila detaljno opisao u sledećim redovima. Kako se piše ispravno ZOO vrt ili zoo-vrt Po svim gramatičkim i jezičkim […]

v.d. direktor ili vd direktor

Skraćenice su uvek predstavljale interesantnu stanicu kada je pravopis u pitanju. Putujući kroz jezičke nedoumice dođosmo do pitanja kako se kaže ispravno v.d. direktor ili vd direktor. Tačan odgovor je v.d. direktor, ali kada je u pitanju pisanje mora se na određene stvari obratiti pažnja. Kako se piše pravilno v.d. […]

Vam ili vam

Pravopis srpskog jezika veoma je zanimljiv i primamljiv za učenje. Rešavajući mnoge nedoumice naučili smo šta se piše velikim, a šta malim slovom. Zamenica vam nije vlastita imenica i na pitanje kako se ona piše odgovorićemo tačno, malim slovom. Kako se piše ispravno Vam ili vam Da bismo gramatički napisali […]

državljanstvo ili Državljanstvo

Često se u srpskom jeziku mogu čuti polemike da li se određene reči pišu velikim ili malim slovom. Te nedoumice uvek su zanimljive za istraživanje. U pitanju je reč državljanstvo, za koju trebamo ustanoviti kako se piše. Kako se piše ispravno državljanstvo ili Državljanstvo? Pravopis našeg jezika nalaže da se […]

Direktor ili direktor

Pred nama je još jedan gramatički zadatak. Sada treba da odagnamo da li je pravilno napisati Direktor ili direktor, velikim ili malim slovom. Poštujući gramatička pravila donosimo vam jedinstveno rešenje. Kako se piše ispravno direktor ili Direktor Kada je u pitanju pravopis srpskog jezika već nam je poznato da je […]

dekan ili Dekan

U bogatom srpskom jeziku česte nedoumice stvaraju nam određene titule. Mnogo puta se zapitamo da li se pravilno pišu velikim ili malim slovom. Dekan ili dekan, sada se pitamo da li ćemo upotrebiti veliko ili malo slovo kada zapisujemo ovu reč? Kako se piše ispravno dekan ili Dekan Kada je […]

Gospodin ili gospodin

U našem putovanju kroz nedoumice naišli smo na još jednu koja je privukla našu pažnju, a ona nas dovodi u dilemu kako se piše pravilno reč gospodin? Da li je trebamo napisati malim ili velikim slovom? Kako se piše ispravno Gospodin ili gospodin Kada je srpski pravopis u pitanju pravilno […]

Gradonačenik ili gradonačelnik

Oduvek su se mnogi pitali da li se određene titule pišu velikim slovom radi iskazivanja poštovanja. Međutim, mi se moramo osvrnuti na pravopis koji nam govori nešto drugačijim jezikom. Da li se piše Gradonačelnik ili gradonačelnik, da li trebamo upotrebiti veliko ili malo slovo? Kako se piše ispravno Gradonačelni ili […]

Bulevar ili bulevar

Jedne od vrlo zanimljivih za diskusiju u našoj gramatici su svakako vlastite imenice. One nam stalno nameću pitanja kako se pišu određene reči. Došli smo do reči bulevar i trebamo odagneti da li se piše velikim ili malim slovom. Kako se piše pravilno Bulevar ili bulevar Pravopis srpskog jezika nalaže […]

Iz bliza ili izbliza

Došlo je na red jedno veoma ineresantno pitanje. Kako se kaže pravilno iz bliza ili izbliza? Data reč je prilog koji označava nešto iz neposredne blizine i pravilno je izbliza bez razmaka. Naredni redovi objasniće nam tačno kako je ispravno napisati reč izbliza. Kako se ispravno piše iz bliza ili […]