Aluminijum ili aluminium

Pravopis srpskog jezika koji je zaista bogat, često će se poigrati sa nama na jedan veoam interesantan način. Na pitanje kako se kaže aluminijum ili aluminium, tačan odgovor je aluminijum. Ovaj odgovor opravdava pravilo o postojanju slova između samoglasnika. Reč aluminijum je latinskog porekla i ima grubo značenje stipse, tečnost […]

Alo ili halo

Kada je pravopis srpskog jezika u pitaju postoje mnoge sitnice koje mogu promeniti celokupno značenje. Pravilo koje se zove dublet, predstavlja situaciju kada se slovo h gubi, ali reč ne gubi svoje značenje. To pravilo nam se nameće i kada postavimo pitanje kako se kaže alo i halo? Ispravno je […]

Alkotest ili alko-test

Listajući srpski pravopis naišli smo na još jedan zanimjiv zadatak. Treba da odagnamo nedoumicu kako se kaže alkotest ili alko-test. Da li se koristi crtica ili samo razmak ili ova reč pak ide spojeno? Jedino ispravno rešenje je da se reč alko-test piše sa crticom. Prefiks je nastao od osnovice […]

Aliluja ili aleluja

Uzvik aliluja ili aleluja sigurno ste svi nekada čuli. Možda ste se tada zapitali kako se kaže ispravno, ali odgovor na to pitanje je da je pravilno reći i aleluja i aliluja. Ovo je reč koja ima grčko poreklo od reči aliluja koja pokazuje zahalnost i slavu Bogu, i herbejsko […]

Akonto ili a konto

Srpski jezik je zaista bogat i šetajući možemo naići na mnoge zagonetke. Neki se verovatno pitaju kako se kaže ispravno akonto ili a konto? Pravilno je reći akonto, ali sigurno neke interesuje i koje je pravo značenje ove reči. Ona je nastala od italijanske reči a conto, što u prevodu […]

Ajde ili hajde

Mnogi od nas se ni ne pitaju kako se kaže ajde ili hajde, šta je ispravno? Neki jednostavno koriste oba oblika ne obazirujući se na pravopis. Međutim hajde da obratimo pažnju. Jedino je pravilno hajde sa H – hajde. Kako se piše pravilno ajde ili hajde Ukoliko nešto pišemo i […]

A propo ili apropo

Reč koja je francuskog porekla može da nam napravi toliku nedoumicu, ali tu je srpski pravopis kako bi nam pomogao da ih sve odagnamo. Na pitanje kako se kaže a propo ili apropo odgovorićemo kroz sledeće redove, ali zanimljivo je i njeno značenje. Ona je nastala od francuske reči a […]