Voleo bih ili voleo bi

Trudeći se da svaku nedoumicu pravilno rešimo naišli smo na sledeće pitanje. Kako se kaže voleo bih ili voleo bi? Ovde govorimo o aoristu glagola biti, koji se druži sa radnim glagolom. Postoji jedno jedino pravilo za pronalazak rešenja i da bismo ispoštovali pravopis moramo ga se pridržavati. Pravilno je i jedno i drugo, u zavisnosti o kojem licu govorimo.

Kako se ispravno piše voleo bih ili voleo bi

Najjednostavnije, da bismo bili sigurni da gramatički nismo pogrešili je da promenimo ove glagole po licima:

  • JA bih voleo – MI bismo voleli
  • TI bi voleo –  Vi biste voleli
  • ON bi voleo – Oni bi voleli

Sada je više nego očigledno kada i u kojim situacijama se upotrebljava određeni oblik. I voleo bih i voleo bi se piše odvojeno kao dve reči, malim slovom.

Primeri upotrebe

  • Voleo bih da večeras dođeš kod mene na rođendan.
  • On, sigurno bi voleo da je sada sa nama.
  • Veruj mi veleo bih da stignem na vreme, ali je nemoguće.

Leave A Comment?