Barkod ili bar-kod

Postavlja nam se pitanje sa kojim su se mnogi od nas susretali, a to je kako se kaže barkod ili bar kod? Pravopis srpskog jezika naleže da je jedino pravilno bar-kod, sa crticom između reči.

Kako se piše ispravno barkod ili bar-kod

Kako bi naše pisanje bilo gramatički ispravno moramo se setiti i najsitnijih pravila. Bar-kod se piše ispravno sa crticom između dve reči. Ineče ovde govorimo o polusloženici koja označava niz elektronskih znakova kojima se obeležava neki proizvod, te ne spada u vlastite imenice i ne zahteva veliko slovo. Dakle jedino je ispravno bar-kod pisati malim slovom.

Primeri upotrebe

  • Kasirka nije mogla da mi otkuca račun, jer se bar-kod nije učitavao.
  • Trgovcima je mnogo lakše od kada postoje bar-kodovi.
  • Bar-kod u velikoj meri olakšava naplatu proizvoda u velikim marketima.

Leave A Comment?