Kako se pišu nazivi planina

Kako se u srpskom jeziku pravilno pišu nazivi planina? Veoma je jednostano i posebno drago pravilo o pisanju velikog slova, jer nam upravo ono često zadaje mnoge nedoumice. Osvrnućemo se na pravilo koje je postavio naš pravopis, te ćemo ga se mi strogo pridržavati. Nazivi geografskih imena, konkretno planina, zahtevaju […]

Kako se pišu brojevi slovima

Veoma zanimljiva nedoumica je pred nama. Naizgled laka, ali na pitanje kako se pišu brojevi slovima nije lako dati odgovor. U srpskom jeziku pravopis nalaže da se brojevi do deset uvek pišu slovima i to naravno malim slovom, jer se radi o zajedničkim imenicama. Redni i decimalni brojevi pišu se […]

Kako se pišu pravilno nazivi tvrđava

Veliko i malo slovo često umeju da nam zadaju gramatičke nedoumice. Sada nas zanima kako se pišu pravilno nazivi tvrđava. U sprkoj jeziku poznato je da istorijske znamenitosti kao i nazivi tvrđava zahtevaju veliko slovo samo prve reči u nazivu. S obzirom da smo ustanovili pravilo koje je propisao srpski […]

Kako se pravilno pišu imena banja

Raznorazni nazivi mogu nam predstavljati jezičku i pravopisnu nedoumicu, jer ne znamo kako da ih pravilno napišemo. Pred nama je zadatak da odagnamo kako se pravilno pišu nazivi banja. Kao i svi ostali geografski pojmovi ni ovi nam neće predstavljati problem. Imena banja pravilno je napisati velikim početnim slovom. Veliko […]

Kako se pišu pravilno imena sudova

Sledeća nedoumica opet sa sobom nosi veliko i malo slovo. Potrebno je da odagnamo kako se pišu pravilno imena sudova. Sud je institucija i kao takva njen naziv zahteva veliko slovo. Pravopis srpskog jezika nas je podsetio da se u nazivu sudova i drugih institucija velikim slovom piše samo prva […]

Kako se pišu pravilno imena okeana i mora

Geografska imena okeana i mora takođe spadaju u vlastite imenice. Kako se pišu pravilno njihovi nazivi, nije komplikovano razjasniti. Veliko slovo je čest problem i mnogi greše kada ga trebaju upotrebiti. Imena okeana i mora ispravno se pišu velikim početnim slovom, kao na primer Jadransko more, Tihi okean, Atlanski okean, […]

Kako se pišu pravilno nazivi jezera

Veliko slovo često nam donese i nove nedoumice, koje mi rado rešavamo. Kako se pišu pravilno nazivi jezera je sledeće pitanje koje nas muči. Poznato nam je da su reči koje zahtevaju veliko početno slovo ustvari vlastite imenice. Ukoliko se osvrnemo na pravopis srpskog jezika dolazimo do toga da između […]

Kako se piše skraćenica na primer

Na primer je izraz koji svakodnevno čujemo i koristimo. Pun naziv je pravilno napisati na primer, a sada nas zanima kako se piše njegova skraćenica. Pravopis je uvek raspoložen da nam pomogne. Skraćenica na primer piše se ispravno npr. sa tačkom na kraju, spojeno bez ikakvog razmaka. Ovo je jedini […]