Direktor ili direktor

Pred nama je još jedan gramatički zadatak. Sada treba da odagnamo da li je pravilno napisati Direktor ili direktor, velikim ili malim slovom. Poštujući gramatička pravila donosimo vam jedinstveno rešenje.

Kako se piše ispravno direktor ili Direktor

Kada je u pitanju pravopis srpskog jezika već nam je poznato da je pravilno da se nazivi titula pišu malim slovo. Tako dolazimo do zaključka da je pravilno napisati direktor malim slovom, osim u slučaju kada je to početna reč u rečenici.

Primeri korišćenje date reči

  • Direktor Popović pripremio već govor za sutra.
  • Da li direktor Mičić ima sekretaricu ili ne?
  • Radnici su veoma ljuti na direktora i sekretara firme.

Leave A Comment?