državljanstvo ili Državljanstvo

Često se u srpskom jeziku mogu čuti polemike da li se određene reči pišu velikim ili malim slovom. Te nedoumice uvek su zanimljive za istraživanje. U pitanju je reč državljanstvo, za koju trebamo ustanoviti kako se piše.

Kako se piše ispravno državljanstvo ili Državljanstvo?

Pravopis našeg jezika nalaže da se velikim slovom pišu vlastite imenice, u koje se ne svrstava reč državljanstvo. Tako dolazimo do zaključka da je pravilno napisati reč državljanstvo malim slovom, jer ona predstavlja dokument koji predstavlja vezu između države i fizičkog lica. Jedino zahtea veliko slovo kada se nalazi na početku rečenice.

Primeri upotrebe

  • Pored svih papira potrebno mi je i državljanstvo.
  • Da li imate državljanstvo i izvod kod sebe?
  • Po državljanstvo moramo ići u opštinu na kojoj živimo.

Leave A Comment?