da izvinite ili da izvinete

Srpski jezik veoma je moćan i bogat morate priznati. Kao takav može se izučavati bez granica, te naiđosmo na sledeću nedoumicu. Kako se kaže tačno da izvinite ili da izvinete? Po svim gramatičkim i jezičkim pravilima ispravno je reći da izvinite. Kako se piše ispravno da izvinite ili da izvinete […]

dvojica ili dvoica

Nastavljamo naše gramatičko putovanje. Pred nama je pitanje kako se kaže pravilno dvojica ili dvoica. Po svim pravopisnim i književnim načelima ispravno je reći dvojica. Kako se piše ispravno dvojica ili dvoica Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno napisati dvojica. Jednostavno i dobro znano pravilo je da se suglasnik […]

dvesto ili dvesta

U bogatom srpskom jeziku veoma važnu ulogu ima i staroslovenski jezik i porekla mnogih reči. Pred nama je reč koju smo takođe na taj način dobili, a u pitanju je reč dvesta. Kako se kaže pravilno dvesto ili dvesta, zapitaćemo se, a odgovor ćemo potražiti u narednim redovima. Kako se […]

dva put ili dvaputa

Sigurno ste se nekada susreli sa oblicima dva put ili dvaputa, te se zapitali kako se kaže pravilno. Ukoliko se osvrnemo na pravopis našeg jezika, shvatićemo da je pravilno koristiti i jedan i drugi oblik, samo postoje određena pravila u njihovom pisanju. Kako se piše ispravno dva put ili dvaputa […]

dva i po ili dva ipo

Pred nama je još jedna interesantna jezička zagonetka. Znamo kako se kaže fraza dva i o, ali može da nas zbuni kada trebamo pravilno da je napišemo. Kako ćemo to izvesti i zašto? Kako se piše ispravno dva i po ili da ipo Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno […]

dugogodišnje ili dugo godišnje

Postoje mnoge stvari u srpskoj gramatici koje jednostavno poštuju pravila i nemaju mnogo objašnjenja za to. Takav slični slučaj donosi nam sledeća nedoumica, koja nam nameće pitanje da li se reč dugogodišnje piše spojeno ili pak treba napisati odvojeno dugo godišnje, kao dve reči. Odgovor potražimo u tekstu ispod. Kako […]

dubokoumno ili duboko umno

Sada ćemo mi malo vežbati naš um i dobro razmisliti kako se pravilno piše reč dubokoumno ili duboko umno. Da li je potreban razmak ili ne najbolje će nam objasniti naredni redovi. Kako se piše ispravno dubokoumno ili duboko umno Već nam je poznato da je pravopis srpskog jezika veoma […]

državljanstvo ili Državljanstvo

Često se u srpskom jeziku mogu čuti polemike da li se određene reči pišu velikim ili malim slovom. Te nedoumice uvek su zanimljive za istraživanje. U pitanju je reč državljanstvo, za koju trebamo ustanoviti kako se piše. Kako se piše ispravno državljanstvo ili Državljanstvo? Pravopis našeg jezika nalaže da se […]