gubici ili gubitci

Bogat srpski jezik donosi nam još jednu nedoumicu. Kako se kaže pravilno gubici ili gubitci? Naizgled veoma jednostavno rešenje, ali nije baš tako. Kada se osvrnemo na pravopis shvatićemo da ovde imamo nekoliko gramatičkih promena u jednoj reči. Pravilno je reći gubici. Kako se piše ispravno gubici ili gubitci S […]

gradski ili gradcki

Isto kao što postoje mnoga pravila u srpskom jeziku postoje i odstupanja od istih. Sigurno ste čuli za nedoumicu kako se kaže gradski ili gradcki? Pravopis našeg jezika nalaže da je pravilno reći gradski. Kako se piše ispravno gradski ili gradcki U ovom primeru upravo je došlo do jednog odstupanja […]

grešaka ili greški

Pravopis srpskog jezika uživa u tome da nam zadaje uvek nove i sveže zadatke. Postavio nam je pitanje kako se kaže pravilno grešaka ili greški. Tačan odgovor je grešaka, što je ujedno jedino gramatički ispravno rešenje. Kako se piše ispravno grešaka ili greški Bogat srpski jezik ponosno može da se […]

godinu i po ili godinu ipo

Dok istražujemo srpski pravopis nailazimo na mnoge nedoumice. Jedna od njih mora nam pomoći da shvatimo šta je pravilno godinu i po ili godinu ipo? Da li se i po, piše odvojeno ili spojeno? Kako se piše ispravno godinu i po ili godinu ipo Kada se osvrnemo na gramatiku našeg […]

gledajte ili gledaj te

Mnogi su barem čuli da se dosta njih dvoumi kako se kaže neka reč, a isto tako imamo i dilemu kako se one pišu. Tako nam je nedoumicu napravila reč gledajte ili gledaj te, koju ne znamo kako je pravilno napisati je. Kako se piše ispravno gledajte ili gledaj te […]

gledaćemo ili gleda ćemo

Na naredno pitanje nećemo odgovarati kako se kaže pravilno, već ćemo akcenat staviti isključivo na pravopis. Da li se piše gledaćemo zajedno ili gleda ćemo odvojeno? Kako se piše pravilno gledaćemo ili gleda ćemo Ovde se radi o budućem vremenu, takozvanom futuru I i jedino je pravilno pisati zajedno gledaćemo. […]

gledaću ili gleda ću

Mnoštvo nedoumica iz srpskog jezika ovih dana nam je zaokupiralo pažnju, no jedna od interesantnijih bi ova koju ćemo sada odagnati. Kako se kaže pravilno gledaću ili gleda ću, manje više nam nije zabavno. Mnogo interesantnije je kako se piše ova složenica. Kako se piše ispravno gledaću ili gleda ću […]

gledalac ili gledaoc

Jedno od mora pitaja koje nas čekaju je i kako se kaže gledalac ili gledaoc? U srpskom jeziku pravilno je koristiti i jedan i drugi oblik. Kada ćemo koji zapisati pojasniće nam naredni redovi. Kako se piše pravilno gledalac ili gledaoc Kao i uvek kada je naš pravopis u pitanju […]

gimnazija ili gimnazia

Pravopis srpskog jezika zanimljiv je i veoma bogat. Rešavajući nedoumice naiđosmo i na pitanje kako se kaže gimnazija ili gimnazia. Gramatički ispravno je gimnazija. Kako se piše ispravno gimnazija ili gimnazia Kako bi ispoštovali sva pravila srpskog jezika pravilno je napisati gimnazija. Slovo j potrebno je između samoglasnika i-a, jer […]

gde ste ili gdeste

Naša misija rešavanja nedoumica se nastavlja. Došli smo do pitanja kako se kaže gde ste ili gdeste. Tačan odgovor na ovo pitanje je gde ste. U objašnjenu kako se piše pravilno shvatićemo tačno zbog čega pravopis nalaže tako. Kako se piše ispravno gde ste ili gdeste Da bismo sve pravilno […]