dekan ili Dekan

U bogatom srpskom jeziku česte nedoumice stvaraju nam određene titule. Mnogo puta se zapitamo da li se pravilno pišu velikim ili malim slovom. Dekan ili dekan, sada se pitamo da li ćemo upotrebiti veliko ili malo slovo kada zapisujemo ovu reč?

Kako se piše ispravno dekan ili Dekan

Kada je srpski pravopis u pitanju nema dileme kako se kaže ova reč, ali nesigurni smo kada je pisani tekst u pitanju. Dekan je reč koja označava titulu onog koji upravlja nekom akademskom jedinicom i kao takva piše se isključivo malim slovom, osim ukoliko se ne nalazi na početku rečenice.

Primeri korišćenja date reči

  • Moj otac je dekan Pravnog fakulteta u Beogradu.
  • Dekan Milan Popović bio je veoma ljut na mene juče.
  • Direktor Perić i dekan Milojević ineče se i privatno poznaju.

Leave A Comment?