nemoguće ili ne moguće

Kako se piše ispravno nemoguće ili ne moguće? U srpskom jeziku postoji nekoliko pravila kada je negacija u pitaju. U ovom slučaju pravilno je napisati nemoguće spojeno, kao jednu reč. Pravopis će nas podsetiti da se rečca ne u kombinaciji sa pridevima uvek piše zajedno, bez razmaka. Kod glagola je […]

nebitno ili ne bitno

Rečca ne se baš zaigrala sa nama. Naredni zadatak nam je da odagnamo kako se piše pravilno nebitno ili ne bitno. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nebitno. Zašto je ova reč piše spojeno otriće nam naš pravopis. Rečca ne se uvek piše zajedno kada se nađe sa pridevima. […]

moliću ili moli ću

Kako se piše pravilno moliću ili moli ću? Ispravno je napisati moliću zajedno. Postoje mnoge reči koja često izgovaramo i znamo kako se kaže ista, ali zastanemo kada je trebamo zapisati. U ovoj situaciji pravopis nas je samo podsetio na promenu glagola moliti po licima u budućem vremenu i na […]

morate ili mora te

Kako se piše glagol morati u trećem licu množine? Da li kao morate ili mora te, odvojeno ili spojeno? U srpskom jeziku pravilno je napisati morate, zajedno kao jednu reč. Došao je trenutak kada će nas pravopis podsetiti kako izgleda promena glagola morati po licima: ja moram, ti moraš, on […]

međuvremenu ili među vremenu

Znamo kako se kaže vreme između neka dva vremenska intervala, ali sada nas zanima kako se pravilno piše? Ispravno je napisati međuvremenu spojeno kao jednu reč. Pravopis srpskog jezika nalaže da se ova reč piše zajedno, jer je to prilog koji se od drugih reči i slova piše odvojeno. Kako […]

malopre ili malo pre

Svi koristimo izraz malopre, ali sada nas zanima kako se piše pravilno malopre ili malo pre, odvojeno ili spojeno? Srpski jezik nalaže da je pravilno koristiti oba oblika, samo u određenim situacijama. Kada se osvrnemo na pravopis našeg jezika dolazimo do informacije da ukoliko se misli na radnju koja se […]

latinoamerički ili latino-američki

Kako se piše ispravno latinoamerički ili latino-američki? Tačan odgovor je latinoamerički, spojeno kao jedna reč. Pravopis što se ovog konkretnog slučaja tiče nije bio opširan. Postoje reči koji su izvedeni od višečlanskih imena, te ako se još i završavaju na ski, čki ili ški obavezno se pišu zajedno. Kako se piše […]

ljubite ili ljubi te

Kako se piše pravilno ljubite ili ljubi te? Glagoli u kombinaciji sa zamenicama bili su uvek dobar izazov za nas. U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika u različitim situacijama. Pravopis nas podseća da je reč ljubite dobijen od glagola ljubiti promenjenog kroz lica ja ljubim, ti ljubiš, on […]

laptop ili lap top

Svi svo čuli za ovu reč te je i često koristimo. Sada nas zanima kako se piše ispravno laptop ili lap top? U srpskom jeziku pravilno je napisati laptop, zajedno kao jednu reč. Pravopis srpskog jezika nalaže da se reči koje imaju strano poreklo, u ovom slučaju reč dolazi iz […]

kupoprodaja ili kupo-prodaja

Čujemo veoma često i znamo kako se kaže sledeća reč, ali sada moramo odagnati kako se piše ispravno kupoprodaja ili kupo-prodaja? Pravilno je napisati kupoprodaja, spojeno kao jednu reč. Pravopis srpskog jezika nije bio preterano opširan na ovu temu. Imamo slučaj jedne složenice, gde postoji pravilo da se one koje […]