malopre ili malo pre

Svi koristimo izraz malopre, ali sada nas zanima kako se piše pravilno malopre ili malo pre, odvojeno ili spojeno? Srpski jezik nalaže da je pravilno koristiti oba oblika, samo u određenim situacijama.

Kada se osvrnemo na pravopis našeg jezika dolazimo do informacije da ukoliko se misli na radnju koja se neposredno pre desila, tada je ispravno pisati zajedno, ali ukoliko se reč koristi u smislu pre nečega ili pre nekog onda je potrebno napisati je razdvojeno kao dve reči.  Pogledajmo primere koji nam najbolje pokazuju tu razliku.

Primeri upotrebe

  • Malopre sam videla Miloša da prolazi.
  • Mislim da sam stigla malo pre tebe ovde.
  • Maja je malopre rekla da dolazi brzo.

Leave A Comment?