kupoprodaja ili kupo-prodaja

Čujemo veoma često i znamo kako se kaže sledeća reč, ali sada moramo odagnati kako se piše ispravno kupoprodaja ili kupo-prodaja? Pravilno je napisati kupoprodaja, spojeno kao jednu reč.

Pravopis srpskog jezika nije bio preterano opširan na ovu temu. Imamo slučaj jedne složenice, gde postoji pravilo da se one koje su nastale prostim srastanjem uvek pišu zajedno. Naravno najbolje ćemo ovo pravilo uočiti kroz direktne primere koje smo pipremili.

Primeri upotrebe

  • Da li imate kupoprodajni ugovor kod sebe?
  • Ovo je sastanak na temu kupoprodaje stanova i garaža.
  • Prikupi sva kupoprodajna dokumenta koja imaš od tog stana.

Leave A Comment?