utroje ili u troje

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva. Trebamo odagnati kako se piše pravilno utroje ili u troje? Da bismo ispoštovali pravopis i gramatiku našeg jezika možemo koristiti oba oblika. Ukoliko govorimo o nečemu gde učestvuje tri osobe reč se piše spojeno, jer je tada predlog u srastao sa brojnom imenicom. Međutim kada […]

usred ili u sred

Kako se piše pravilno reč usred ili u sred? Mnogi od nas znaju kako se kaže, ali sada se moramo osvrnuti na pravopis. U srpskom jeziku  ispravno je pisati usred, spojeno kao jednu reč. Reč usred je predlog u genitivu koji određuje vreme i mesto i kao takva potrebno je […]

ukratko ili u kratko

Kako se piše pravilno ukratko ili u kratko? Srpski jezik uvek zanimljiv za izučavanje. Ispravno je ukratko, spojeno kao jedna reč. Pravopis nam je dao jednostavno objašnjenje. Reč ukratko predstavlja prilog za prosto rečeno ili nešto kratko i kao takva uvek se piše zajedno bez razmaka. Pripremili smo i primere […]

u inat ili uinat ili zainat

Često se koriste sledeći izrazi, ali da li znamo kako se kaže pravilno u inat ili uinat ili zainat? U srpskom jeziku ispravno je samo u inat. Oblici uinat i zainat je ne koriste. Kada je sprski pravopis u pitanju postoje mnoge reči koje se akcenatski spojene, a pišu se […]

neudata ili ne udata

Gde god se nađu glagoli, u blizini su i  pridevi. Kako se piše pravilno neudata ili ne udata? Ispravno je napisati neudata spojeno kao jednu reč. Pravopis je bio voljan da nam da dodatna objašnjenja. Pridevi se od rečce ne ne pišu odvojeno. Ovde imamo pridev neudata koji opisuje reč, […]

uzdravlje ili u zdravlje

Kako se piše ispravno uzrečica kada nazdravljamo? Nema ko je nije upotrebio barem nekad u svom izgovoru te svi znamo kako se kaže, zato odmah prelazimo na pravopis. Pravilno je uzdravlje, spojeno bez razmaka. Ovde nema neke velike polemike o ispravnosti ove reči. Jednostavno je pravilo da se za zdravicu […]

tamnoplava ili tamno plava

Kako se piše pravilno tamnoplava ili tamno plava? Jedino ispravno rešenje ove nedoumice je tamnoplava, reč koju trebamo pisati uvek spojeno. Pravopis nam je objasnio da se prefiks tamno uvek piše zajedno sa drugim rečima, te nije čudno što je i u ovom slučaju tako. Slični primeri su tamnokos, tamnoput, […]

takoreći ili tako reći

Često u izgovoru koristimo izraz takoreći koji znači moglo bi se reći, ali da li znamo kako se piše pravilno? U srpskom jeziku ispravno je napisati zajedno kao jednu reč, bez razmaka. Međutim, kao i u mnogim situacijama kada je pravopis u pitanju i ovde imamo odstupanje. U situaciji kada […]

smislićemo ili smisli ćemo

Sledeću nedoumicu opet su nam postavili, uvek interesantni, glagoli. Kako se piše ispravno smislićemo ili smisli ćemo? Pravilno je smislićemo. Reč se piše spojeno kao jedna reč. Kada se osvrnemo na pravopis čekaće nas jedno važno i dobro znano pravilo. Glagoli koji se u infinitive završavaju na ti, kao što […]

šta više ili štaviše

Kako se piše pravilno šta više ili štaviše? Ispravno je upotrebiti izraz štaviše, koji se piše spojeno. Svi znamo kako se kaže, jer se ovaj izraz često koristi u svakodnevnom govoru, ali sada ćemo obratiti pažnju na pravopis. Ovde se radi o izrazu koji koristimo kako bismo isticali nešto i […]