nemoguće ili ne moguće

Kako se piše ispravno nemoguće ili ne moguće? U srpskom jeziku postoji nekoliko pravila kada je negacija u pitaju. U ovom slučaju pravilno je napisati nemoguće spojeno, kao jednu reč.

Pravopis će nas podsetiti da se rečca ne u kombinaciji sa pridevima uvek piše zajedno, bez razmaka. Kod glagola je situacija obrnuta od ove. Najbolje je da iz primera uvidimo njihovu primenu kako bi nam bilo jasnije.

Primeri upotrebe date reči

  • Nemoguće je da nisi čula, jer ja glasno pričam.
  • Ne možeš nešto raditi na silu kada je to nemoguće izvesti.
  • Da li misliš da ti tražim nešto nemoguće?

Leave A Comment?