nebitno ili ne bitno

Rečca ne se baš zaigrala sa nama. Naredni zadatak nam je da odagnamo kako se piše pravilno nebitno ili ne bitno. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nebitno. Zašto je ova reč piše spojeno otriće nam naš pravopis.

Rečca ne se uvek piše zajedno kada se nađe sa pridevima. Isto tako ovde nam se pridružuju i pridevi nebitna, nebitni, nebitan i drugi. Pogledajmo primere koji nam pokazuju kako se koristi ova reč u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Nebitno je da li je to bilo juče ili danas.
  • Ovo saznanje potpuno je nebitno naspram mojih osećanja.
  • Nemanji je nebitno da li si našminkana ili ne.

Leave A Comment?