morate ili mora te

Kako se piše glagol morati u trećem licu množine? Da li kao morate ili mora te, odvojeno ili spojeno? U srpskom jeziku pravilno je napisati morate, zajedno kao jednu reč.

Došao je trenutak kada će nas pravopis podsetiti kako izgleda promena glagola morati po licima: ja moram, ti moraš, on mora, mi moramo, vi morate i oni moraju. Kada smo razjasnili šta je ispravno možemo preći na primere koji će nam pokazati primenu ove reči u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Morate sarađivati sa nama da bi ovaj projekat uspeo.
  • Da li morate biti toliko glasni?
  • Vi ne morate pobediti svaki put kada igrate fudbal.

Leave A Comment?