latinoamerički ili latino-američki

Kako se piše ispravno latinoamerički ili latino-američki? Tačan odgovor je latinoamerički, spojeno kao jedna reč. Pravopis što se ovog konkretnog slučaja tiče nije bio opširan.

Postoje reči koji su izvedeni od višečlanskih imena, te ako se još i završavaju na ski, čki ili ški obavezno se pišu zajedno. Kako se piše pravilno ovaj prisvojni pridev u direktnom tekstu pokazaće nam naredni primeri.

Primeri upotrebe

  • Obožavam ovaj latinoamerički ples.
  • Da li još uvek gledaš latinoameričke serije?
  • Koliko tih latinoameričkih ljubavnih romana imaš?

Leave A Comment?