međuvremenu ili među vremenu

Znamo kako se kaže vreme između neka dva vremenska intervala, ali sada nas zanima kako se pravilno piše? Ispravno je napisati međuvremenu spojeno kao jednu reč.

Pravopis srpskog jezika nalaže da se ova reč piše zajedno, jer je to prilog koji se od drugih reči i slova piše odvojeno. Kako se piše u direktnom tekstu pokazaće nam naredni redovi koji nam pokazuju primere upotrebe.

Primeri korišćenja date reči

  • U međuvremenu možemo otići na kolače i kafu.
  • Šta ćemo raditi u međuvremenu posle posla, a pre treninga?
  • U međuvremenu naći ću zamenu za tog majstora.

Leave A Comment?