reći ću ili rećiću

Nastavljamo u istom duhu zanimljivih nedoumica. Kako se piše pravilno reći ću ili rećiću? U srpskom jeziku ispravno je napisati reći ću odvojeno, kao dve reči. Ukoliko se osvrnemo na pravopis videćemo pravilo koje glasi da se glagoli koji se završavaju na ći u futuru I budućem vremenu pišu uvek […]

pod hitno ili podhitno

Kako se piše pravilno pod hitno ili podhitno? Većina nas sigurno je nekolicinu puta upotrebila ovu reč, a kada je trebamo zapisati nastaje nedoumica. U srpkom jeziku ispravno je napsiati pod hitno, odvojeno kao dve reči. Tragajući za konkretnim objašnjenjem dođosmo do zaključka koji nam je izveo naš pravopis, a […]

proći će ili proćiće

Kako se piše pravilno proći će ili proćiće? Ispravno je napisati proći će odovojeno. Glagoli su uvek interesantni za zadatke, te je i sa glagolom proći takav slučaj. Ukoliko se osvrnemo na srpski pravopis podsetićemo se da se glagoli koji se završavaju na ći u infinitive u budućem vremenu tj. […]

ne razumem ili nerazumem

Naredna nedoumica tiče se rečce ne, koja je uvek zanimljiva za istraživanje. Kako se piše pravilno ne razumem ili nerazumem? U srpskom jeziku jedino ispravno je napisati ne razumem odvojeno kao dve reči. Mnogo puta nas je pravopis podsećao na pravilo koje se tiče negacije sa rečcom ne i glagolom. […]

ni sa kim ili nisakim

Kako se piše ispravno ni sa kim ili nisakim? U srpskom jeziku i gramatici pravilno je napisati ni sa kim odvojeno sve reči. Ovaj prilog veoma je zanimljiv za istraživanje, pa će nam se pridružiti i pravopis. Pravila su veoma jasna i trude se da nam što jednostavnije prikažu sva […]

ne moraš ili nemoraš

Kako se piše ispravno ne moraš ili nemoraš? Da bi ispoštovali sva gramatička i kulturološka pravila napisaćemo ne moraš, odvojeno. Negacija sa rečcom ne zadaje nam dosta nevolja, ali pravopis je uvek raspoložen da nam ponovi neka od pravila. Kada se rečca ne nalazi pored glagola ona zahteva razmak između, […]

nemojte ili ne mojte

Kako se piše ispravno nemojte ili ne mojte? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nemojte, koji se piše spojeno kao jedna reč. Podsetićemo se osnovnih pravila kada je rečca ne u pitanju. Pravopis našeg jezika nalaže da se negacije sa rečcom ne i glagolima uvek pišu razdvojeno, osim u […]

nadamnom ili nada mnom

Kako se piše pravilno nadamnom ili nada mnom? Ukoliko se osvrnemo na pravila koja propisuje srpski pravopis ispravno je  napisati nada mnom odvojeno. U srpskom jeziku jednostavno postoje pravila koja moramo poštovati, a jedno do njih je da se predlog ispred reči mnom uvek piše razdvojeno od nje same. Još […]

na primjer ili naprimer

Mnogi od nas koriste skraćenicu za ovu reč napr. , a sada nam je potreban odgovor na pitanje kako se piše na primjer ili naprimer. Pravopis nalaže da se ova reč ispravno piše odvojeno na primer. Ukoliko govorimo o ijekavskom govoru i pisanju pravilno je na primjer, takođe razdvojeno. Ukoliko […]

ne može ili nemože

Kako se piše pravilno ne može ili nemože? U srpskom jeziku često nam rečca ne predstavlja nedoumicu, pogotovu ako se nađe skupa sa glagolom. Ispravno je napisati ne može odvojeno, kao dve reči. Pravopis srpskog jezika nalaže da kada se glagol i rečca ne druže razmak između njih mora da […]