nemojte ili ne mojte

Kako se piše ispravno nemojte ili ne mojte? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik nemojte, koji se piše spojeno kao jedna reč. Podsetićemo se osnovnih pravila kada je rečca ne u pitanju.

Pravopis našeg jezika nalaže da se negacije sa rečcom ne i glagolima uvek pišu razdvojeno, osim u izuzecima kao što su neću, nemam, nisam, nemoj. Pored glagola nemoj i nemojte se piše zajedno i spada u izuzetke. Pogledajmo primere ove reči u direktnom tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Nemojte mi vi govoriti šta je ispravno.
  • Budite tihi i nemojte trčati kroz kuću kod bake.
  • Deco nemojte ništa da pričate mami, to je iznenađenje.

Leave A Comment?