nadamnom ili nada mnom

Kako se piše pravilno nadamnom ili nada mnom? Ukoliko se osvrnemo na pravila koja propisuje srpski pravopis ispravno je  napisati nada mnom odvojeno.

U srpskom jeziku jednostavno postoje pravila koja moramo poštovati, a jedno do njih je da se predlog ispred reči mnom uvek piše razdvojeno od nje same. Još neki od takvih primera su poda mnom, za mnom, preda mnom. Pogledajmo kako data reč sa svojim predlogom izgleda u direktnom tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • On misli da ima svu kontrolu nada mnom.
  • Nada mnom i mojim osećanjima je učinjena velika nepravda.
  • Nada mnom je nebo otvoreno, a ti se smeješ.

Leave A Comment?