ni sa kim ili nisakim

Kako se piše ispravno ni sa kim ili nisakim? U srpskom jeziku i gramatici pravilno je napisati ni sa kim odvojeno sve reči. Ovaj prilog veoma je zanimljiv za istraživanje, pa će nam se pridružiti i pravopis.

Pravila su veoma jasna i trude se da nam što jednostavnije prikažu sva objašnjenja. Ukoliko se odrična zamenica pridruži nekom prilogu pravilo je uvek isto, a glasi da se ta reč uvek piše razdvojeno. Pripremili smo neke primere koji će nam pojasniti ovo objašnjenje.

Primeri korišćenja date reči

  • Maja se ni sa kim ne druži u školi.
  • Ni sa kim nisam našla zajedničke teme na tom slavlju.
  • Deca ne treba ni sa kim na ulici da razgovaraju, ako su sama.

Leave A Comment?