ne može ili nemože

Kako se piše pravilno ne može ili nemože? U srpskom jeziku često nam rečca ne predstavlja nedoumicu, pogotovu ako se nađe skupa sa glagolom. Ispravno je napisati ne može odvojeno, kao dve reči.

Pravopis srpskog jezika nalaže da kada se glagol i rečca ne druže razmak između njih mora da postoji. Jedini izuzeci u srpskoj gramatici koji se piše spojeno su neću, nemam, nisam i nemoj sve ostalo mora biti razdvojeno. Pređimo na direktne primere kako bi nam bilo jasnije.

Primeri upotrebe

  • Marija ne može sa nama sutra na žurku.
  • Ne može ona meni da naredi šta ću ja raditi.
  • Luna ne može reći tati takve stvari.

Leave A Comment?