ne razumem ili nerazumem

Naredna nedoumica tiče se rečce ne, koja je uvek zanimljiva za istraživanje. Kako se piše pravilno ne razumem ili nerazumem? U srpskom jeziku jedino ispravno je napisati ne razumem odvojeno kao dve reči.

Mnogo puta nas je pravopis podsećao na pravilo koje se tiče negacije sa rečcom ne i glagolom. Dakle kada se rečca ne nađe ispred glagola reč se uvek piše razdvojeno, a ukoliko je posle rečce ne pridev pisaćemo ga spojeno, kao na primer nerazumljiv. Pogledajmo primenu ove reči u direktnom tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Ne razumem zašto se ponašaš tako bahato.
  • Objasni mi treći zadatak ništa ne razumem.
  • Ne razumem današnje generacije i njihov pogled na svet.

Leave A Comment?