pod hitno ili podhitno

Kako se piše pravilno pod hitno ili podhitno? Većina nas sigurno je nekolicinu puta upotrebila ovu reč, a kada je trebamo zapisati nastaje nedoumica. U srpkom jeziku ispravno je napsiati pod hitno, odvojeno kao dve reči.

Tragajući za konkretnim objašnjenjem dođosmo do zaključka koji nam je izveo naš pravopis, a to je da se reči sa prefiksom pod uvek pišu razdvojeno kao i pod moranje, pod starost i druge. Pređimo na primere koji će nam pokazati kako ova reč izgleda u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Pod hitno da se javiš direktoru škole!
  • Da li je pod hitno popunjavanje ovolike papirologije?
  • Milena, pod hitno mi donesi sutra ispravak kontrolnog.

Leave A Comment?